Wiemy, że nasze działania wpływają na ludzi i środowisko...

To skutkuje odpowiedzialnością. Dlatego właśnie zrównoważony rozwój jest ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji w Eisberg Polska i Bell Food Group.

  • Odpowiedzialność korporacyjna

Zapewnienie długoterminowego sukcesu Bell Food Group jest naszym obowiązkiem korporacyjnym. Nasze zasady CR są podstawą naszego sukcesu biznesowego i naturalnym warunkiem zadowolenia klienta.Oznacza to projektowanie całego łańcucha wartości w sposób odpowiedzialny. Zaczyna się to od przetwarzania surowców, uprawy i hodowli roślin i oczywiście odnosi się również do produkcji i warunków pracy naszych pracowników. Obejmuje to odpowiedzialne korzystanie z zasobów, efektywną i ekologiczną logistykę, a także zajmowanie się naszym środowiskiem i wszystkimi osobami zainteresowanymi naszą pracą.

Podstawą naszej odpowiedzialności korporacyjnej jest nasza strategia zrównoważonego rozwoju, która leży u podstaw wszystkich naszych działań. Obejmuje on odpowiednie obszary działania i tematy, jak również ramy organizacyjne dla wdrażania i kontroli. W naszej strategii zrównoważonego rozwoju dzielimy nasze obowiązki na trzy filary: "Produkty i zaopatrzenie", "Środowisko i zasoby" oraz "Pracownicy i społeczeństwo".

  • Produkty i zaopatrzenie

W produkcji naszych produktów stawiamy na regionalność i zrównoważone rolnictwo. Surowce i składniki, które przetwarzamy, pochodzą najlepiej od dostawców w regionie. Minimalnym standardem jest certyfikacja rolników przez GlobalGAP.

  • Środowisko i zasoby

Zrównoważone wykorzystanie i zoptymalizowana konsumpcja zasobów są istotnymi czynnikami w kontekście poprawy równowagi ekologicznej Bell Food Group. Odpady są zwalczane za pomocą określonych środków. Tam, gdzie to możliwe, należy unikać lub ograniczać zbędne zużycie zasobów, a jednocześnie zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych.

  • Pracownicy i społeczeństwo

Zrównoważony rozwój zaczyna się od docenienia i promocji pracowników. Badania pracownicze w całej Grupie są podstawą do optymalizacji miejsc pracy w firmach i administracji, a także w obszarze szkoleń i dokształcania.


Szczegółowe informacje na temat naszej strategii zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie internetowej Bell Food Group.

kropla
Logo Facebook Logo Instagram Logo YouTube Logo Pinterest